Adventní koncerty na zámku Radim

30.11.2019 16:30
Adventní koncerty  na zámku v Radimi mají podtitul  "POKOJ V TOBĚ"
a Radimská zámecká kapela  nás v očekávání Vánoc přenese do dob dávných,
kde víra, očekávání, naděje a touhy byly zkoušeny stejně jako dnes.
Zazní písně ze starých kancionálů v úpravách pro loutny, historické harfy , flétny a píšťalky.
(E.Reusner, Adrian le Roy, N.Vallet, A.V.Michna, V.H.Rovenský)
Přijďte i se svou písní, přidejte se k očekávání příchodu Vánoc.
Koncerty se konají vždy v sobotu od 16.30 hodin, abyste si odnesly písničky, které si v neděli ráno
dle starých tradic můžete znovu zazpívat a dodržíte tím zvyk zpěvu adventních rorátů v kostelích a kaplích.
Ve starých sbírkách se dochovaly záznamy o tom, že  v adventní době se zpívávaly  o adventních nedělích právě roráty nebo lidé zpívali žalm 122 a učili se koledy. Přidáte se k nám ?
Vstupné je dobrovolné a výtěžek koncertu bude sloužit na opravy zámeckého parku a bývalé kaple.

https://buh-je-laska.webnode.cz/oblibene-zalmy/zalm-122/

Kontakt

Acapomusic s.r.o. Svatý Jan pod Skalou 12 MOBIL: 737510515 L.Mitasova@seznam.cz