Barokní ozvěny Litomyšl - Dny barokní tradice

15.08.2016 19:00

Kapitulní kostel Povýšení sv.Kříže

Duchovně-kulturní festival

Barokní loutna a arciloutna

J.A.z Questenberka a decentní tance aristokratické společnosti

Kontakt

Lenka Mitášová K Brusce 7, Praha 6 MOBIL: 737510515 L.Mitasova@seznam.cz