Kouzlo melancholie

13.08.2017 16:00

Kouzlo melancholie
Jana Lewitová - zpěv, harfička, viola
Miloslav Študent - loutna
refektář Svatojanské koleje, Svatý Jan pod Skalou
Koncert se koná za podpory Nadace život umělce

Kontakt

Lenka Mitášová K Brusce 7, Praha 6 MOBIL: 737510515 L.Mitasova@seznam.cz