MARTA TOPFEROVA TRIO

01.09.2016 18:00

Písně z Milokraje a latinoamerického zpěvníku

Bývalý refektář benediktinského kláštera

Svatojánská kolej

Svatý Jan pod Skalou 1

Kontakt

Lenka Mitášová K Brusce 7, Praha 6 MOBIL: 737510515 L.Mitasova@seznam.cz