Sefardské inspirace

18.06.2017 16:00
SVATOJÁNSKÉ
MUZICÍROVÁNÍ
Zahajovací koncert dne 18.6.2017 v
16,00 hodin
Refektář
Svatojánské koleje
,
Svatý Jan pod Skalou
1
SEFARDSKÉ
IMPROVIZACE
Irena Troupová
soprán
Petr Wagner
viola da gamba
Marwan Alsolaiman
-
arabská loutna, flétna, bubínky
Koncert se koná za podpory
Nadace Život umělce,
obce Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské koleje
Vstupné 150Kč a 100Kč
Kontakt
na organizátora:

Lenka Mitášová

Kontakt

Acapomusic s.r.o. Svatý Jan pod Skalou 12 MOBIL: 737510515 L.Mitasova@seznam.cz