Svatojánské muzicírování - program cyklu koncertů

20.06.2017 16:00

18.6. Sefardské inspirace -  I.Troupová,P.Wagner,M.Alsolaiman

                                        (refektář Svatojánské koleje)

16.7.  Kytara napříč žánry - Stanislav Barek (Kavárna pod lipou)

13.8.  Kouzlo melancholie - Jana Lewitová-zpěv,viola,harfička, Miloslav Študent - loutna

                                                               (refektář Svatojánské koleje)

10.9.   Loutny a písničky - L.Mitášová,T.Najbrt           (dle počasí)

8.10.   Ritornello a Svobodné hudební bratrstvo (renesance žije)

12.11. Shores of others - kapela Daniela Zappi (refektář Svatojánské koleje)

Koncerty se konají za podpory Nadace Život umělce,

obce Svatý Jan pod Skalou a Svatojánské koleje

 

 

Kontakt

Acapomusic s.r.o. Svatý Jan pod Skalou 12 MOBIL: 737510515 L.Mitasova@seznam.cz